Prebivalci po mesecih rojstva

Mesec Število Delež (%)
Januar 180.688 8,7
Februar 161.686 7,8
Marec 180.150 8,7
April 174.229 8,4
Maj 178.755 8,7
Junij 168.655 8,2
Julij 175.362 8,5
Avgust 172.931 8,4
September 175.144 8,5
Oktober 173.897 8,4
November 160.955 7,8
December 163.443 7,9
Skupaj 2.065.895 100,0
Prebivalstvo, Slovenija, 1. 1. 2017
Vir: SURS