Kazalo spletne strani  Kontakt  Z  English version
Skip Navigation Links.PROGRAM OKROGLE MIZE

PONEDELJEK, 13. JUNIJ 2011
08.30 - 09.30 Registracija
09.30 - 11.30 Sloveniji za 20. rojstni dan - slovenski statistiki
SURS bo predstavil statistično publikacijo, ki bo izšla ob tej priložnosti.
HyperLink
   Posnetek 1. dela okrogle mize  

 
  Pozdravni nagovor  
mag. Irena Križman, Statistični urad Republike Slovenije HyperLink
     
 

Uvodni govor

 
dr. Danilo Türk, predsednik Republike Slovenije
     
  Predstavitev publikacije Sloveniji za 20. rojstni dan - slovenski statistiki  
mag. Karmen Hren, Statistični urad Republike Slovenije   HyperLink
 
 Posnetek predstavitve publikacije

 
  Vprašanja in razmislek o predstavljeni statistični podobi Slovenije (strokovna in politična javnost, predstavniki medijev)    
   
11.30 – 12.00 Odmor
 
12.00 – 14.00 Panelna razprava: Zaupanje in verodostojnost strategij razvoja na temelju statistično obdelanih dejstev
Panelna razprava ponuja odgovor o tem, zakaj je pomembno vključevati različne deležnike, ki zagotavljajo verodostojne podatkovne podpore za pripravo Strategije razvoja Slovenije in za postavitve sistema kazalnikov za merjenje njenih ciljev. Ali poleg kazalnikov v okviru EU 2020 potrebujemo tudi kazalnike za merjenje nacionalnih ciljev? Kakšna je povezanost s pripravo programsko naravnanega proračuna? Kakšna bo predvidena vključitev statističnih analiz in modelov za simulacijo različnih možnih scenarijev? Ali ima Slovenija dovolj razvito in stabilno raziskovalno okolje za pripravo analiz in modelov? Kakšno bo spremljanje in komuniciranje poslanstva in vizije, strateških usmeritev in ciljev naše države v prihodnjih desetih letih? Kako meriti in spremljati uresničevanje razvojne strategije? 
 

Posnetek 2. dela okrogle mize  

 
  Predsedujoči:   
dr. Bogomir Kovač, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Vabljeni udeleženci:
dr. Lučka Kajfež Bogataj, predsednica Sveta za trajnostni razvoj HyperLink
dr. Jadran Lenarčič, Inštitut Jožef Stefan HyperLink HyperLink
mag. Katja Lautar, SVREZ HyperLink HyperLink
mag. Boštjan Vasle, UMAR HyperLink
  Matjaž Kek, UKOM  
  Genovefa Ružić, SURS HyperLink HyperLink
     
  Razprava  
  Najavljeni razpravljavci:  
  Matjaž Hanžek HyperLink
  dr. Pavle Sicherl HyperLink
  Bećir Kečanović HyperLink
  dr. Darja Piciga HyperLink
 
 
14.00 - 14.30 Odmor
     
14.30 - 15.00 Glavni poudarki iz razprave in razmislek o tem kako naprej (mag. Irena Križman, dr. Bogomir Kovač) HyperLink
Video posnetka ni zaradi tehničnih težav.

© Statistični urad Republike Slovenije. Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.