Spletno mesto uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov. Dovoli Več...
Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

Podatkovni portal SI-STAT
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Interaktivna orodja

Interaktivni statistični atlas, tematska kartografija, baza imen in priimkov, baza krajevnih imen, prebivalstvena piramida, baza rojstnih dni.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Evropski statistični sistem
Kaj je ESS in kako deluje, pravni okvir, kodeks ravnanja evropske statistike in zavezanost kakovosti

 
Metodologije
Poročila o kakovosti, Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Uvedba evra, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah
 
Vodič po statistiki
 

Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Ravnanje s stvarnim premoženjem
» Delovna razmerja

 

 
 
Vabilo anketarjem
 

Kazalniki blaginje za Slovenijo
 
 
 

Okrogla miza
 


 


 
Povprečne mesečne plače, podrobni podatki, Slovenija, november 2014 - končni podatki
Trg dela
Končne podatke o povprečni mesečni plači v Sloveniji za november 2014 objavljamo na podatkovnem portalu SI-STAT. (26.1.2015)
Poslovne tendence, Slovenija, januar 2015 - končni podatki
Poslovne tendence
Januarja višje zaupanje v trgovini na drobno in v predelovalnih dejavnostih, in sicer za 11 oz. 1 odstotno točko. (26.1.2015)
Gospodarska klima, Slovenija, januar 2015 - končni podatki
Poslovne tendence
Gospodarska klima januarja 2015 za 1,4 odstotne točke višja kot decembra 2014. (26.1.2015)
Energetika, Slovenija, december 2014 - začasni podatki
Energetika
V preteklem letu je bila poraba električne energije za 2 % manjša v primerjavi z letom 2013. (26.1.2015)
Teritorialne enote in hišne številke, Slovenija, 1. januar 2015 - končni podatki
Upravno-teritorialna razdelitev
Podatki o teritorialnih enotah po novem stanju občin in regij. (23.1.2015)
Prihodi in prenočitve turistov, podrobni podatki, Slovenija, november 2014 – končni podatki
Turizem
V novembru 2014 smo zabeležili več kot 471.000 prenočitev turistov ali za 1 % manj kot v novembru 2013. (23.1.2015)
Mnenje potrošnikov, Slovenija, januar 2015 - končni podatki
Življenjska raven
Kazalnik zaupanja potrošnikov je bil v januarju 2015 višji na obeh ravneh: na mesečni za 3, na letni za 15 odstotnih točk. (23.1.2015)
48. redna seja Statističnega sveta RS
Splošno
48. redna seja Statističnega sveta RS je potekala 14. januarja 2015 na sedežu Statističnega urada. (23.1.2015)
 
Prejemanje novic prek e-pošte
RSS
Pregledovanje novic prek RSS
@StatSlovenija
 
 
Ostale novice
22.1.2015Zakol živine v klavnicah, Slovenija, november 2014 - začasni podatki
21.1.2015Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija, december 2014 - končni podatki
21.1.2015Aktivno prebivalstvo, podrobni podatki, Slovenija, november 2014 - končni podatki
20.1.2015Odkup kmetijskih pridelkov, Slovenija, november 2014 - začasni podatki
20.1.2015Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe, Slovenija, november 2014 - začasni podatki
16.1.2015Raziskovalno-razvojna dejavnost, Slovenija, 2013 - končni podatki
16.1.2015Aktivno prebivalstvo, Slovenija, november 2014 - končni podatki
16.1.2015Indeksi industrijske proizvodnje, podrobni podatki, Slovenija, november 2014 - začasni podatki
15.1.2015Povprečne mesečne plače, Slovenija, november 2014 – začasni podatki
15.1.2015Harmonizirani indeks cen življenjskih potrebščin s konstantnimi davčnimi stopnjami, Slovenija, december 2014 – končni podatki
15.1.2015Stroški dela po socioekonomskih značilnostih zaposlenih in samozaposlenih, Slovenija, 2013
15.1.2015Indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija, november 2014 - začasni podatki
15.1.2015Transport, Slovenija, november 2014 - končni podatki
14.1.2015Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, november 2014 - začasni podatki
14.1.2015Odkup lesa, Slovenija, november 2014 - začasni podatki


» Seznam zadnjih 50 novic

Oddajanje podatkov

Prebivalstvena ura
   Svet:
Slovenija:
Geostatistike Geostatistični portal

» Klasius
» Prebivalstvena piramida
» Revizija klasifikacije dejavnosti
» Imena in rojstni dnevi
» Slovenija v OECD
» Spominski in praznični dnevi
» Statistični kviz


Inflacija v decembru
  mesečna: -0,5 %
  letna: 0,2 %

Podatki za januar bodo objavljeni 6. februarja 2015

Povprečna plača za november
  bruto: 1.633,22 EUR
  neto: 1.053,77 EUR


Bruto domači proizvod
  stopnja rasti, III. čet.: 3,2 %
  na preb., 2013: 17.550 EUR


Primanjkljaj in dolg države v letu 2013
  primanjkljaj: -14,6 % BDP
  dolg: 70,4 % BDP


Temeljna obrestna mera za januar
  mesečna: 0,0 %
  letna: 0,00 %
Jutrišnje napovedane objave podatkov (27.1.2015)

Ni napovedanih objav...
» Objave v tem tednu
» Objave v tem mesecu
» Koledar objav
» Koledar objav statističnih
uradov članic EU

» Koledar novinarskih
   konferenc

 
» Katalog informacij javnega
   značaja
O avtorjih
O piškotkih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.